Процес навчання, його сутність і зміст

Процес навчанняЧасто процес навчання характеризують як передачу інформації від учителя до учня. Але навчання можливе тільки при зустрічної активності учня I відповідь на зусилля, прикладені вчителем для його навчання. Адже якщо учень не буде докладати відповідних зусиль, знання в нього не з’являться. Таким чином, “процес навчання можна охарактеризувати як процес активної взаємодії між навчальним і учнем, в результаті якого у учня формуються певні знання й уміння на основі ЕГС власної активності”.

Вчитель повинен не просто давати знання учневі, але і стимулювати його активну навчальну діяльність.

У навчанні виділяють такі структурні компоненти:

• цільовий;
• потребно-мотиваційний;
• змістовний;
• операційно-діяльнісний;
• емоційно-вольової;
• контрольно-регулювальний;
• оцінно-результативний.

Принципи навчання
Принципи закладаються в основу будь-якої теорії або науки. Це основні вимоги, які пред’являються до чого-небудь.

Педагогічні принципи – це основні вимоги, що пред’являються до процесу навчання. Дотримання цих принципів дозволяє найкращим чином досягати поставлених педагогічних цілей.

До основних педагогічним принципів належать наступні:

принцип природосообразності, один з найстаріших педагогічних принципів: в процесі навчання слід спиратися на вік і потенційні можливості учнів, зони їхнього найближчого розвитку; слід, спрямовувати навчання на самовиховання, самоосвіту та самонавчання учнів;

принцип гуманізації, суть якого полягає в тому, що сам педагогічний процес будується на повному визнанні громадянських прав учня. Цей принцип ставить педагога та учня на один щабель – учень заслуговує такої ж пошани, як і педагог;

принцип цілісності, що виявляється в наявності єдності і взаємозв’язку всіх компонентів педагогічного процесу;

принцип демократизації – означає надання учасникам педагогічного процесу певних свобод для саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, самонавчання, самовизначення;

принцип культуровідповідності – полягає у використанні у вихованні тих культурологічних особливостей, які властиві в даному середовищі;

принцип єдності і несуперечливості дій навчального закладу і способу життя учня, спрямований на організацію комплексного педагогічного процесу. Різні види діяльності людини повинні компенсувати один одного;

принцип професійної доцільності – полягає в тому, що зміст освіти залежить від обраної спеціальності;

принцип політехнізма – є доповненням принципу професійної доцільності. Тобто, незважаючи на обрану спеціальність, учень все ж має бути відносно розвинений в багатьох науках.

Принципи навчання мають кілька особливостей:

• всі групи принципів тісно пов’язані між собою, проте кожен з них має свою особливу зону максимального застосування;

• принципи навчання виступають як основний орієнтир для педагогів;

• принципи навчання відбивають залежність між закономірностями навчального процесу і цілями, які ставляться в навчанні;

• в сучасній дидактиці педагогічні принципи розглядаються як основні напрямні пізнавального процесу.

Якісні українські меблі з дерева retro-mebli.com
Leave a comment ?

Коментування вимкнено Comments.

  1. Мені дуже сподобалася ця стаття, в статті написано досить цікаво про реальні речі життя учня і студента.

  2. Цікава стаття, хочу додати дещо з власного досвіду. Дуже важливо, щоб протягом навчання учень не просто бажав навчатися, здобувати нові знання, але й пристосовувався до реального життя. Щоб закінчивши школу він зміг знайти гідну роботу, міг правильно спілкуватися з людьми. Тому професія вчителя, викладача – буде важливою і необхідною завжди!Це моя думка!

сім'я | стиль | навчання | модний одяг | макіяж | краса | кохання | косметика | корисні продукти | корисні поради | здорове харчування | здорова шкіра | взаєморозуміння | активний відпочинок